İzmir Parke kullanım sorunları

Parke kullanımında çok fazla sorun ile karşılaşılabilir ancak adnan parke olarak sizleri bu tür sorunlardan kurtarabiliriz. İzmir parke yazdığınızda google tarafından getirilen sonuçlar içinde adnan parkeyi bulmak ve sitemizdeki iletişim numaralarıyla iletişime geçmeniz yeterlidir.

Bölgesel Kabarma:


Parkelerin zeminden ayrılması genellikle parkelerin oluklaşması ve şişmesi ile oluşur.

Nedeni: Mekânda rutubet fazlalığı, hava dolaşım yetersizliği, parke kalitesi, su borusu sızıntıları, betonun ıslak olması gibi nedenlerle ortaya çıkan fazla rutubet. Ayrıca, çivileme, yapıştırma ve zeminle ilgili problemler sonuçları daha da olumsuz kılmaktadır. Yanlış yapıştırıcı kullanımı, zeminin kirliliğinden dolayı parkenin zemine tam yapışmaması, malalama hataları gibi nedenler söz konusu probleme destek olmaktadır. Ayrıca ustaların bıraktığı çalışma boşluklarının yetersizliği de önemli bir etkendir.

Çözüm: İlk olarak ortamdaki rutubet problemi giderilmeli, zeminin normal rutubet düzeyine kadar koruması temin edilmelidir. Lokal olarak yapılan tamir ve değiştirme işlemleri ve daha sonra cilalama çalışması bir çözüm olabilir. Fakat nihai çözüm, problem yaşanan bölgede, genel anlamda yeniden döşeme veya yenileme çalışmasıdır.

Çöküntü Oluşumu:


Mekanik bir etkiyle parkelerde noktasal ezilmelerin oluşması.

Nedeni: Mobilya ayaklarında bulunan metal parçalar, ağır objelerin düşürülmesi ve yüksek topuklar.

Çözüm: Eğer lifler kırılmamış ise, nemlendirilmiş bez üzerinden ütü ile geçmek suretiyle lifler çekilmeye çalışıla bilinir. Eğer lifler kırılmış ise, hasar görmüş parkeler çıkarılır ve tamir edilir. Daha sonra bütün parkelerin yeniden sistirelenmesi ve cilalanması gerekebilir. Genel anlamda parke koruyucuları ile ilgili zemin bakımı prosedürlerinin tam olarak uygulanması gerekmektedir.

Su Basması:


Su basması sonucu parkelerin üzerinde su birikintilerinin oluşması.

Çözüm: En kısa zamanda zemindeki su alınarak zemin tamamen kurutulmalıdır. Sıcaklık, bağlı nem ve fanlar yardımıyla hava hareketi artırılmalıdır. Bodrumlu evler aşağıdan ısıtılmalıdır. Eğer parkelerdeki su birikmesi ileri düzeyde ise, yüzeydeki cilayı kaldırmak için, 7 derece açılı hafif bir sistireleme yapılmalıdır. Burada amaç, sistire esnasında yanların alınmamasıdır (daha sonradan tümsek oluşmaması için).Bu nedenle yapılması gereken derine inmeden cilanın çoğunun kaldırılmasıdır. Parkelerin alt ve üstündeki değerleri normal düzeye inmeden tamirata başlanmamalıdır. Parkeler sabit hale geldiğinde, hasar tespiti yapılmalı, eğer parkeler zeminden ayrılmışsa, gerekli yerlerde veya parkelerin bütününde tamirat yapılmalıdır. Eğer oluklaşma mevcutsa, sistire ile düzleştirilir. Zemin düz ise cilalama yapılabilir. Eğer parkenin altında kontrplak bulunuyorsa bu durumda kontrplağın ve betonu kuruması uzun zaman alacaktır. Bu bakımdan kurumayı hızlandırmak amacıyla parkelerin tamamen kaldırılması da gerekecektir. Zeminin çabuk kurumaması ve onarımın çabuk bitmemesinden dolayı yapılacak baskılara karşı konmalı, ısrarla işlemin çabuk yapılması isteniyorsa, fazla rutubetin yaratacağı risk ısrarla vurgulanmalıdır.

Kalite Problemleri:


Parkelerde, budaklar, lif yapısı ve renk farklılıkları gibi nedenlerle ortaya çıkan olumsuzluklar.

Nedeni: Müşterilerin realist olmayan talep ve beklentileri, her parke tanesinin birbiriyle aynı olmasını beklemek, uygulayıcı, dağıtıcı veya üreticinin sunum hatası, fabrikadaki sınıflama hataları, yanlış etiketleme.

Çözüm: Kalitesi düşük parkelerin değiştirilmesi gerekecektir. Döşemeden önce parkeler yere serilip yeniden tasnif edilebilir.

Sera Etkisi:


Boş bir evde, bağıl nemin anormal değişmesi nedeniyle, parkelerde meydana gelen daralma ve genişlemeler.

Nedeni: Ev, hiçbir hava dolaşımı olmayacak şekilde kapalı kalırsa, birçok faktör parkeleri etkiler. Örneğin plastik pencereler hava akımını engeller ve terleme yapar. Güneş ışığı pencereler vasıtasıyla ısı oluşturur. Akabinde, ev sahibi evine dönüp, ortam şartlarını normale getirdiğinde, bu sefer parkeler daralır.

Çözüm: Ortam şartları normale döndükten sonra, daralma açıklıkları ve oluklaşma ile ilgili çözümler uygulanabilir. İleriye dönük olarak ta ev ortamında rutubetin ayarlanması ile ilgili bir yol bulunmalıdır.

Böcek Oluşma:


İzmir Parke yüzeyinde ezilme veya beyaz tozla çevrelenmiş küçük delikler şeklinde kendini gösterir.

Nedeni: Eğer yüzeylere bir ezilme mevcutsa, bu termitlerin oluştuğunu gösterir. Bu zararlılar beyaz veya krem rengindedir. Eğer çapı 1-2mm olan delikler mevcut ise, muhtemelen kanatlı böcekler oluşmuştur. Burada tam ve doğru tanımlama bir uzman (Entomolog) tarafından yapılmalıdır.

Çözüm: Termitlerin, profesyonel uzmanlarca yok edilmesi gerekir. Ardından mevcut fiziksel hasarlar giderilir. Hasar görmüş parkeler çıkarılarak yenileri döşenir. Termit oluşumu parkelere mal edilemez, bütün sorumluluk ev sahibine aittir. Kanatlı böcekler için ise, ilk önce hasarın büyüklüğü tespit edilir. Eğer hasar büyük ise yukarı da termitler için sunulan uygulama tavsiye edilebilir. Deliklerin bulunduğu bölgelere böcek spreyi uygulanabilir. İki veya üç ay sonra ise delikler doldurulabilir. Normal şartlarda, parkelik ağaç malzeme teknik kurutmaya tabii tutulduğunda, tüm zararlı böcekler ölmektedir. Buna rağmen, yeni parkeler, pencerelerden gelen böcekler tarafından istila edilmekte ve bu oluşum çok kısa zamanda gerçekleşebilmektedir. Bu bakımdan evdeki diğer masif ürünlerin(özellikle bambu ve dış budak tan mobilya yapılmış) kontrol edilmesi gerekir. Bütün meşe parkelerde, kurt deliklerine rastlanabilir. Bu oluşuma sahip parkeler, sistire ve cila yapıldığında, sistire tozları ve/veya dolgu maddesi bu delikleri örtmekte ve uygulanan cilayla da bir film tabakası oluşmaktadır, daha sonra herhangi bir şekilde bu film tabakası kırıldığında delikler tekrar ortaya çıkmaktadır.

Parke Gıcırtısı:


İzmir Parke zemininin gevşekliğinden kaynaklanan gıcırtı ve diğer sesler.

Nedeni: Parkelerin, parke altı şapının veya parke altı desteklerinin hareketi, uygun yapılmayan çivileme, zayıf zemin şapı, uygun olmayan şap malzemesi, yetersiz ve yanlış yapıştırma, fazla rutubete veya fazla kuru şartlara maruz kalmış zemin.

Çözüm: Belli bir yerde olmuş gıcırtılar, problemli bölgeye yapıştırıcı enjekte ederek, parkeyi zemine vidalayarak, zemini atlan güçlendirerek veya çivi veya tapalar kullanarak sorun giderilebilir. Ayrıca daha sonra uygulanacak cila işlemi öncesinde zemini kirletmesine rağmen, gıcırtılı yerler, grafit, veya vaksla yağlanabilir. Bütün halinde ses yapan ve tamamen gevşemiş olan parkeler ise, sökülmeli ve yeniden izmir parke döşenmelidir.

Daha fazla sorun ve çözümle alakalı olarak izmir parke sitemizi ziyaret edebilirsiniz. https://adnanparke.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *